دانشگاه اصفهان ارتباط با ما صفحه اول

 
 
هجدهمين المپياد علمي دانشجويي كشور (قطب 5) سال 1392
 

بیست و یکمین المپياد علمي دانشجويي كشور (قطب 5) سال 1395

 
     
 

سايت دبيرخانه المپياد علمي دانشجويي کشور


برنامه امتحاني مرحله نيمه نهايي بیست و یکمین المپياد علمي دانشجويي كشور


ورود اطلاعات دانشجويان شركت كننده در مرحله نيمه نهايي بیست و یکمین المپياد علمي دانشجويي كشور (مهلت ورود اطلاعات به اتمام رسيد. 28/1/95)


اسامي دانشجويان منتخب دانشگاه اصفهان براي شركت در مرحله غيرمتمركز ۲۱امين دوره المپياد دانشجويي ـ ارديبهشت ماه ۹۵


حوزه هاي برگزاری بیست و یکمین المپياد دانشجويي كشور در دانشگاه هاي زيرمجموعه قطب 5


اسامي منتخبین قطب 5 براي شركت در مرحله غيرمتمركز ۲۱امين دوره المپياد دانشجويي ـ ارديبهشت ماه ۹۵


توصيه‌های کلی به کليه داوطلبان شرکت‌کننده در بيست و يکمين المپياد علمي دانشجويي کشور ويژه داوطلبان دانشگاه‌هاي زيرمجموعه قطب 5 المپياد دانشجويي


فهرست ماشين حسابهاي مجاز براي المپيادهاي علمي ـ دانشجويي و رشته هاي مجاز براي استفاده از ماشين حساب


حوزه امتحاني داوطلبان دانشگاههاي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه خوانسار، دانشگاه فني و مهندسي گلپايگان، واحدهاي دانشگاهي پيام نور استان اصفهان ، موسسات غيرانتفاعي استان اصفهان


تغيير حوزه امتحاني داوطلبان دانشگاههاي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه خوانسار، دانشگاه فني و مهندسي گلپايگان، واحدهاي دانشگاهي پيام نور استان اصفهان، موسسات غيرانتفاعي استان اصفهان

 

 

 
© كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه مربوط به دانشگاه اصفهان است.